» » ★  Obserwuj★  Obserwujesz✕  Nie obserwuj

Oznakowanie nawigacyjne polskich obszarów morskich - rozporządzenie.

Aktywny II (189 punktów)


Oznakowanie nawigacyjne polskich obszarów morskich - rozporządzenie - 14 stycznia br. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 57) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie oznakowania nawigacyjnego polskich obszarów morskich. Rozporządzenie weszło w życie 28 stycznia 2013r.
Nowe rozporządzenie zachowuje w dużym stopniu dotychczasowy stan prawny dotyczący kwestii oznakowania nawigacyjnego ustanowiony przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2002 r. w sprawie sposobu oznakowania nawigacyjnego polskich obszarów morskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 20, poz. 173), uwzględniając jednocześnie postanowienia Międzynarodowego Stowarzyszenia Służb Oznakowania Nawigacyjnego (IALA).Przyjęto terminologie międzynarodową jako podstawę zapisu charakterystyk świateł, znaków nawigacyjnych, rezygnując z polskich oznaczeń i skrótów. Wprowadzono nowe pojęcia takie jak: systemy nawodne, lądowe, radionawigacyjne. Szczegóły znajdziecie w dziale „Przepisy”.
Ujednolicenie systemu zapisu świateł znaków nawigacyjnych, było oczekiwane od dawna. Ułatwi naukę nowym adeptom sportów wodnych, którzy korzystają z pomocy nawigacyjnych, pływając też po innych akwenach, niż polskich.

źródło:
www.gospodarkamorska.pl


Autor tekstu: Sergiusz

 

 


Reklama


komentarze (0)

Aby móc komentować musisz być zalogowany!
zaloguje się

Prawo i przepisy - zobacz podobneOgłoszenie płatne


daj ogłoszenie


Google