Regulamin

 
 

§1.
Właścicielem i administratorem portalu www.zegluje.pl jest Hoblo Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, Plac Armii Ludowej 3/5.

§2.
Dostęp do forum, komentarzy wiadomości, ogłoszeń i blogów użytkowników oraz innych narzędzi i usług dostępnych w portalu www.zegluje.pl wymaga autoryzacji poprzez założenie wirtualnej wizytówki użytkownika portalu www.zegluje.pl. Po spełnieniu wymogu autoryzacji użytkownik otrzymuje pełny dostęp do usług oferowanych przez portal bezpłatnie.

§3.
1. Wirtualna wizytówka użytkownika portalu www.zegluje.pl zakładana jest automatycznie po zapoznaniu się przez użytkownika z niniejszym regulaminem, jego akceptacją i wypełnieniem formularza rejestracyjnego.
2. Zaakceptowanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim informacji przez Hoblo Sp. z o.o. w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133, poz.883)
3. Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych.
4. Administrator nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym.
5. Administrator zapewnia każdemu użytkownikowi portalu www.zegluje.pl dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia po uprzedniej autoryzacji na jego bezpiecznej stronie profilowej.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła do portalu osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ich ujawnienia.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane ujawnione przez użytkownika w swojej wizytówce lub blogu, w szczególności imię i nazwisko, adres, numery telefonów lub komunikatorów internetowych. Ujawnienie powyższych danych jest dobrowolne, zaś użycie ich przez osoby trzecie nie będzie stanowiło podstawy do roszczeń wobec Administratora.

§4.
Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z portalu www.zegluje.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

§5.
1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje portal www.zegluje.pl, w szczególności za treść zamieszczanych komentarzy i ogłoszeń oraz materiałów tekstowych, audiowizualnych i fotografii, z uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej i karnej za działania niezgodne z prawem.
2. Użytkownik zamieszczając na portalu materiały komentarze i ogłoszenia oraz materiały tekstowe, audiowizualne i fotografie, oświadcza iż posada prawa do ich publikacji.
3. Użytkownik, poprzez zamieszczenie na portalu komentarzy, materiałów tekstowych, audiowizualnych i fotografii, udziela Hoblo Sp. z o.o. niewyłącznej licencji na ich wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie.
4. Administrator zastrzega prawo do zmiany lub skracania tytułów tekstów publikowanych na stronie głównej zegluje.pl.

§6.
Administrator zastrzega sobie prawo do likwidacji wirtualnej wizytówki użytkownika portalu jeśli uzna to za uzasadnione, w szczególności w przypadku wykorzystywania portalu niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego regulaminu.

§7.
Administrator nie będzie przekazywać, sprzedawać, czy w jakikolwiek inny sposób udostępniać danych użytkowników portalu innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika lub z obowiązku opisanego przepisami prawa.

§8.
Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania do użytkowników za pomocą poczty elektronicznej treści informacyjnych i reklamowych pochodzących z portalu www.zegluje.pl

§9.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.


Ogłoszenie płatne


daj ogłoszenie


Google